HUKUM MENYAMBUT MAULID RASULILLAH SAW

Tersebut di dalam kitab I’anathuth Tholibin oleh Sayyidisy-Syaikh Abu Bakar Syatha ad-Dimyathi:-
Telah berkata Imam Hasan al-Bashri (Wafat 116H, pernah bertemu dengan lebih kurang 100
orang shahabat): “Aku kasih jika ada bagiku seumpama gunung Uhud emas untuk kunafkahkan
atas pembacaan mawlid ar-Rasul”.

Telah berkata Shaikh Junaid al-Baghdadi (wafat 297H): “Sesiapa yang hadir maulid ar-Rasul
dan membesarkan kadar baginda, maka telah berjayalah dia dengan iman”.

Kata-kata ulama ini juga boleh didapati didalam kitab an-Nafahatul Miskiyyah fi fadhilathi
qiraati maulidi khairil bariyyah karangan asy-Shaikh Muhammad bin Abdullah as-Suhaimi dan
juga terjemahannya yang bertajuk Hembusan Kasturi oleh Fadhilatul Ustaz Taha as-Suhaimi.

Selain itu untuk menjawab tuduhan dan cemoohan para  pengikut salafi/wahabi tentang menyambut maulidir Rasulillah saw, kita paparkan keterangan yang jelas dari tiga ulama’ yang kehebatan mereka diakui semua.

1) Al-Imam al-Hujjah al-Hafiz as-Suyuthi:
Di dalam kitab beliau, al-Hawi lil Fatawa, beliau telah meletakkan satu bab yang dinamakan
Husnul Maqsad fi ‘Amalil Maulid, halaman 189, beliau mengatakan: Telah ditanya tentang
amalan Maulid Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ  pada bulan Rabiul Awal, apakah hukumnya dari sudut
syara’? Adakah ia dipuji atau dicela? Adakah pelakunya diberikan pahala atau tidak?
Dan jawabannya di sisiku: Bahawasanya asal kepada perbuatan maulid, yaitu mengadakan
perkumpulan banyak orang, membaca al-Quran, sirah Nabi dan kisah-kisah yang berlaku pada
saat kelahiran baginda dari tanda-tanda kenabian, dan dihidangkan jamuan, dan selesai tanpa
apa ada tambahan daripadanya, ia merupakan bid’ah yang hasanah yang diberikan pahala siapa yang melakukannya kerana padanya mengagungkan kemuliaan Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ dan
menzahirkan rasa kegembiraan dengan kelahiran baginda yang mulia.

2) Syeikh Ibn Taimiyah : “Di dalam kitab beliau, Iqtidha’ as-Shiratil Mustaqim, cetakan Darul
Hadis, halaman 266, beliau nyatakan: Begitu juga apa yang dilakukan oleh sebagian manusia
sama menyaingi orang Nasrani pada kelahiran Isa ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ , ataupun kecintaan kepada Nabi
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ dan mengagungkan baginda, dan Allah mengaruniakan pahala kepada mereka
atas kecintaan dan ijtihad ini…”
Seterusnya beliau nyatakan lagi : “Ia tidak dilakukan oleh salaf, tetapi ada sebab baginya, dan
tiada larangan daripadanya.”

Dalam menyambut maulidur Rasulillah saw., kita tidak mengadakan maulid melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah sebagai: “Kecintaan kepada Nabi dan mengagungkan baginda.”

3) Syeikhul Islam wa Imamussyurraah al-Hafiz Ibn Hajar al-‘Asqalani:

Berkata al-Hafiz as-Suyuthi dalam kitab yang disebutkan tadi: Syeikhul Islam Hafizul ‘Asr Abulfadhl Ibn Hajar telah ditanya tentang amal maulid, dan telah dijawab begini: “Asal amal maulid (mengikut cara yang dilakukan pada zaman ini) adalah bid’ah yang tidak dinuqilkan dari salafussoleh dari 3 kurun (yang awal), walau bagaimanapun ia mengandung kebaikan serta sebaliknya. Maka sesiapa yang melakukan padanya kebaikan dan menjauhi yang buruk, ia merupakan bid’ah yang hasanah.
Telah jelas bagiku pengeluaran hukum ini dari asal yang tsabit yaitu apa yang tsabit dalam
shahihain (shahih al-Bukhari dan shahih Muslim) bahwa Nabi ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ketika tiba di
Madinah mendapati orang Yahudi berpuasa Asyura’, lalu baginda bertanya kepada mereka
(sebabnya). Mereka menjawab: Ia merupakan hari ditenggelamkan Allah Fir’aun dan
diselamatkan Musa, maka kami berpuasa kerana bersyukur kepada Allah. Maka diambil
pengajaran darinya melakukan kesyukuran kepada Allah atas apa yang Dia kurniakan pada hari
tertentu, samada cucuran nikmat atau mengangkat kesusahan.”
Seterusnya beliau berkata lagi: Dan apakah nikmat yang lebih agung dari nikmat diutuskan Nabi ini ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ , Nabi Yang Membawa Rahmat, pada hari tersebut?

Dan ini adalah dasar amalan tersebut (maulid). Manakala apa yang dilakukan dalam menyambut maulid, seharusnya berdasar pada apa yang difahami sebagai bentuk  kesyukuran kepada Allah Ta’ala sebagaimana tilawah/membaca qur’an, memberi makan, sedekah, membacakan puji-pujian kepada Nabi, penggerak hati atau apa saja bentuk kebaikan dan amal untuk akhirat.”

Bahkan Rasulillah saw sendiri selalu menyambut/menghormati kelahirannya dengan berpuasa, sebagaimana pernah para sahabat bertanya kepada Beliau, kenapa setiap hari Senin Beliau berpuasa? Jawaban Beliau, karena hari Senin hari kelahiranku. Jadi dari sini sudah jelas bahwa Rasulillah saw sendiri menyambut / merayakan hari kelahiran beliau, meski dengan berpuasa, kenapa kita sebagai ummat beliau tidak boleh menyambut hari kelahiran beliau dengan membaca manaqib beliau, ajaran-ajaran beliau dan menumbuhkan kecintaan ummat Islam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw.
Inilah dasar-dasar dalil yang dikatakan oleh mereka yang menentang sambutan maulid (anti-
maulid) sebagai istidlal/mengambil dalil yang bathil serta qias yang fasid, lalu mereka mengingkarinya. Cukuplah bagi kita memerhatikan siapakah yang mengingkari dan siapa pula yang mereka ingkari!!!

 

About Muhammad Taqiyyuddin Alawiy

- PENGASUH PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'IYAH NURUL HUDA MERGOSONO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG - Dosen Fakultas Teknik Elektro Universitas Islam Malang
This entry was posted in Hukum Islam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply