Daily Archives: February 10, 2013

BERZAKAT PADA TARIKUSH SHOLAT

http://taqiyyuddinalawiy.com/wp-content/uploads/2013/02/harta.jpg

        Zakat merupakan salah satu ibadah maliyah yang bernilai sosial. Si pemberi zakat akan lebih merasa lega bila zakat pemberiannya digunakan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Namun kenyataan dilapangan banyak pihak yang menjadi mustahiq zakat malah sangat …

Posted in Bahtsul Masail Diniyah | Leave a comment